Comisia consultativă de specialitate – Buget şi Finanţe

 

 

Preşedintele  comisiei          –          MORARU           ARTUR

Secretarul      comisiei         –           PODELNIUC      MARIA

Membri          comisiei :        –          POPA                   SERGHEI

                                                              CUŞTAN              ALEXANDRU

                                                               BILEŢCHI            INA