Comisia consultativă de specialitate- Cultură,Învăţămînt,Tineret şi Sport

Preşedintele  comisiei          –          BILEŢCHI          LEON

Secretarul      comisiei         –           ŢURCANU         MARIANA

Membri          comisiei :        –          BÎNZARI             NICOLAE

                                                              POPA                   SERGHEI

                                                              BACIU                  VALENTIN