Comisia consultativă de specialitate – Protecţia Mediului şi Ocrotirii Sănătăţii

 

 

Preşedintele  comisiei          –          CIOBANU          LUDMILA

Secretarul      comisiei         –           IŞCALĂU            VASILI

Membri          comisiei :        –          CUŞTAN              ALEXANDRU

                                                              CĂPĂŢÎNĂ           EUGENIA

                                                              VATAMANIUC    ANDRIAN