Comisia Consultativă de specialitate Socială – Funciară

 

Preşedintele  comisiei          –          VATAMANIUC    ANDRIAN

Secretarul      comisiei         –           BACIU                   VALENTIN

Membri          comisiei :        –          MORARU              ARTUR

                                                              IŞCALĂU                VASILE

                                                               VASILIEV              PIOTR