Primaria

Primaria Orasului Corneşti este in componenta Raionul Ungheni situata la latitudinea 47.3697 longitudinea 28.0008 si altitudinea de 252 metri fata de nivelul marii. Primarul este Vera Buga din partea (PDM – Partidul Democrat din Moldova). Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 3 284 locuitori. Distanța directă pîna în or. Ungheni este de 28 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 102 km.


Istorie

Cele mai vechi date atestă că orașul Cornești a existat ca târg al satului Cornești încă de pe la mijlocul sec. XVI, fiind întemeiat ceva mai târziu ca satul Cornești. Este amplasat la poalele Codrilor, pe vremuri moșiile Bocurului Vartie, care se întindeau de la Țățoare de la Prut până la Orheiul Vechi. Ca localitate a apărut la începutul anilor 1550 pe baza a câteva căsuțe care erau construite în centrul târgului, aflate la încrucișarea drumurilor ce duceau spre Iași, Chișinău și Bălți. Aici veneau cetățeni din diferite localități la vânzarea vitelor, păsărilor, produse agricole și altele. Pe meleagurile Corneștilor erau cunoscuți boierii Balaban, Bogus, Zelinchii, Sadoevchii Blaf și alții. De la Cornești încep râurile Bâc, Delia, Cula, Ichel. Orașul este intersectat de drumurile naționale Chișinău-Iași, Chișinău-Bălți, Cernăuți. În anul 1946 or. Cornești a devenit centru raional și a fost până în anul 1956. Până în anii ’90 pe teritoriul or. Cornești au activat peste 40 întreprinderi și organizații.


Infrastructură

Suprafața totală a drumurilor din localitate este de 22 km, din care 6,5 km sunt drumuri de importanță națională.

În or. Cornești locuiesc circa 3.600 persoane, peste 90% sunt moldoveni, restul – ruși, ucraineni și alte naționalități. Populația aptă de muncă constituie circa 2.000 persoane, dintre care sunt ocupați în câmpul muncii 700 persoane, inclusiv 550 în sfera neproductivă, 116 în sfera productivă și 110 în agricultură. Orașul Cornești dispune de 2 instituții preșcolare, un liceu și o școală medie. În școală învață 510 elevi, în liceu 160 elevi, în instituțiile preșcolare sunt circa 100 copii. Pe teritoriul orașului este amplasat un spital de sector cu o capacitate de 70 persoane, un centru al medicilor de familie cu 5 medici. În oraș funcționează 3 farmacii private. Din anul 1956 funcționează Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru copii „Cornești”. Centrul dispune de 100 paturi, este destinat pentru internarea copiilor în vârstă de la 3 la 11 ani din toată republica, bolnavi și contaminați de tuberculoză. Pe parcursul celor circa 50 ani în centru și-au întremat sănătatea peste 17.000 copii. Copiii bolnavi sunt deserviți de un colectiv de 54 medici, asistente medicale, învățători și educatori, etc. Pe teritoriul orașului mai funcționează un club sportiv de karate „Zanshin” care are peste 80 membri. În ultimul timp clubul a participat la diverse competiții naționale și internaționale, membrii lui ocupând la Campionatul României, zona Moldova locul 3. Pe teritoriul orașului și a satului din componența lui se află 2 cămine culturale și 3 biblioteci publice. Cultura orașului este promovată de formația artistică corală „Ilincuța” care activează din 1996 și pe parcursul anilor a participat la mai multe evenimente culturale regionale și naționale. În anul 1999 formația corală „Ilincuța” a fost înregistrată la radioul republican. Din 1979 funcționează școala de Arte „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”.